Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere de digitale redskaber

”De Digitale Dage på UCN” er et langsigtet samarbejde mellem University College Nordjylland, Aalborg Universitet og EUC Nord, der sigter på at samle nordjysk byggeri om videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri – blandt andet gennem De Digitale Dage som et årligt tilbagevendende arrangement.

Kodeordene er samarbejde og videndeling med fokus på formidling og forankring af viden om Det Digitale Byggeri i både uddannelser og byggeriets virksomheder.

Målet er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere de digitale redskaber.

Tovholder for DDD

Fra UCN Teknologi er det bygningskonstruktør – og ATCM uddannelserne, der er drivkraft og tovholder på ”De Digitale Dage på UCN”, ligesom de står for det praktiske arrangement samt er ansvarlig for det fælles website http://www.dedigitaledage.dk.

Hvem deltager?

Cirka 35 af de 400 studerende på konstruktøruddannelsen deltager – efter udvælgelse, og derudover bidrager UCN-studerende fra uddannelserne Installatør VVS/EL, grafisk design, læreruddannelsen og IT-uddannelserne.

Fra Aalborg Universitet deltager Byggeri og Anlæg med studerende fra ”Indeklima og Energi”, ”Bærende konstruktioner” og ”Bygningsinformatik”.

Håndværksfagene bliver repræsenteret med elever fra Bygge og anlæg ved EUC Nord.

Styregruppen

Som led i samarbejdet har uddannelserne bag ”De Digitale Dage på UCN” – foruden en række arbejdsgrupper – etableret en overordnet styregruppe med ansvar for at udvikle målsætningen og fastholde den fælles platform for samarbejdet. Styregruppen består af:

  • Søren Bülow Nissen, Projektleder, underviser BK – UCN Teknologi
  • Kjeld Svidt, Lektor, Byggeri og Anlæg – AAU
  • Flemming Grangaard, Chefkonsulent – Dansk Byggeri
  • Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager  – COWI
  • Hans Ulrik Møller, Uddannelseschef – EUC Nord
  • Dorthe Holmberg, Projektkoordinator og underviser – UCN

ucn_logo_uddannelseivirkeligheden_1li_500px       223118_aaueuc

cowi     dansk-byggeri-logo_avis

Styregruppens vision

Det Digitale Byggeri (DDB) er et regerings initiativ, der betyder, at statslige, regionale og kommunale bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af Informations- og Kommunikationsteknolog, hvilket bl.a. har udmøntet sig i ”IKT-bekendtgørelserne”. Dette stiller store udfordringer til alle aktører i en byggesag – lige fra idéfasen over projektering til udførelse samt drift og vedligeholdelse.

Baggrunden for det årlige tilbagevendende arrangementet ”De Digitale Dage” (DDD) på UCN er at understøtte Det Digitale Byggeri gennem et ønske og en vilje om at samle hele byggeriets fødekæde i et fælles samarbejde og udviklingsproces, hvor virksomhedernes praktiske erfaringer, uddannelsernes viden og teori, en bred kreds af højt specialiserede og engagerede undervisere samt forandringsparate studerende fra alle byggeriets fag skaber optimale rammer for både på kort og langt sigt at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led.

Dette var i 2009 grundlaget for et vigtigt samarbejde mellem byggeriets uddannelser i Nordjylland om at etablere et praktisk eksperimentarium, hvor de digitale metoder og arbejdsprocesser indenfor byggeriet udforskes, afprøves, udvikles og udbredes ved et årligt tilbagevendende arrangement, der løber over tre dage.

I samarbejdet deltager University College Nordjylland, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg og EUC Nord samt Dansk Byggeri som direkte forbindelsesled til byggeriets virksomheder.

2