De Digitale Dage 2019

Casen 2019
Byggeriet omfatter udvikling, projektering og opførelse af ca. 9500 m2 bolig, erhverv og parkeringskælder på arealet sydøst for Stigsborg Brygge Nørresundby (ved siden af Aalborg Kommunes administrationsbygning) i totalentreprise. Grunden overtages af totalentreprenøren, som den foreligger på kontrakttidspunkt og kan indeholde skjulte fundamenter og ledninger efter tidligere byggerier

Udformning
Bygherren ønsker at skabe en spændende ”egen” identitet i bebyggelsen og dets byrum tilpasset omgivelsernes kommende arkitektoniske karakter i henhold til lokalplanerne i nærområdet. Det skal være i samklang med det øvrige byggeri i området, hvorfor byggekulturen i Nørresundby mod øst ønskes inddraget i designet. Det eksisterende anvendte murværk er et gennemgående materiale i byggeskikken, lige fra tæt-lav til etageboligbyggeri. Dette udtryk ønskes medtaget i det kommende byggeri. Der skabes variation i bebyggelsens facadelinjer, herunder den visuelle kontakt til Limfjorden og Aalborg.

Det er af stor betydning, at områdets samlede bebyggelse fremtræder æstetisk smukt og homogent, og at der etableres friarealer til sociale og kulturelle aktiviteter. Udgangsforhold til terræn skal tilpasses terrænforhold efter gældende lovgivning. Terrænet skal sikres fremtidige klimaforhold.

Byggeriet ønskes opført som fleksibelt byggeri indeholdende kælder, erhverv i stueplan med boligenheder etagerne ovenpå. Bygherren ønsker byggesystemet udformet med størst mulig fleksibilitet mod ændret anvendelse (bygningens funktion). Den øverste etage ses gerne udført som penthouselejlighed(er) i ”let konstruktion”. Byggeriet skal fremstå med en max. byggehøjde på 32 m over DVR 90, og samtidigt brandmæssigt kan godkendes jf. BR.18.

Miljøhensyn og energikilder
Af hensyn til Driftsherrens driftsøkonomi, og af hensyn til miljøbelastningen, skal forbruget af energi og vand være lavt. En del af indsatsen skal rettes mod de tekniske anlæg som el-, varme-, vand- og ventilationsanlæg, men der indgår også en velisoleret klimaskærm. Evt. anvendelse af vedvarende energikilder som sol, vind, jordvarmeanlæg som supplement.

Casen er udformet i samarbejde med Himmerland Boligforening.

Program

Wednesday, April 3rd.

08.30   Welcome by Søren Nissen, Professionshøjskolen UCN Opening speech by John Skovmand Thomsen, Grundejernes Investerinsfond
10.00 BIM Shark BIM Shark is a user-friendly BIM tool that can improve the structure, transparency and connectivity in your projects. An increasing number of companies are choosing BIM Shark because they see the benefit of having a tool taking care of all the data – and automatically integrating with other 3rd party applications like Sigma (5D BIM). During this presentation Nicklas will walk you through how BIM Shark can help you: • Managing classifications – without it becoming a project. • Doing quantity takeoffs from Revit – even for non-Revit experts with just a few clicks. • Composing specifications – that e.g. reduces copy’n paste errors. • Generating tenderlists – that are connected to the underlaying data. • Exporting keynote files – with all the specs you need. Nicklas Østergaard, Bim Shark Room 3.0.25 – Auditorium The presentation is in English
14.00   Informationshåndtering Foredrag om ”Informationshåndtering i det tværfaglige samarbejde mellem arkitekt- og ingeniørdisciplinerne”. Mads Carlsen, Årstiderne Arkitekter. Room 3.0.25 – Auditorium Oplægget er på dansk / The presentation is in Danish

Thursday, April 4th

08.30 Opening speech by Kjeld Svidt, AAU
10.00   Internationale tiltag Foredrag om internationale tiltag indenfor digitalisering af byggeriet og hvorledes Molio kobler dette med behovene i den danske branche. Lecture on international initiatives within digitization of the construction and how Molio connects this with the needs of the Danish industry. Søren Spile, Molio. Room 3.0.25 – Auditorium The presentation is in English
14.00   Sigma Opbygning af Sigma-bibliotek bestående af bygningsdele fra Molio Prisdatabaser, herunder hvordan bygningsdele fra Molio Nybyggeri – Bygningsdele modificeres ved at ·       flytte fagdele fra en bygningsdel til en anden ·       ombytte fagdele med andre fra Molio Nybyggeri – Fagdele ·       foretage geografisk tilpasning af timelønninger Opsætning af integrationen mellem Revit og Sigma, typekodning af Revit-elementer op mod henholdsvis Molio Prisdatabaser og mod eget Sigma-biblioteket Creating your own Sigma library based on Molio Prisdatabaser, including how you can modify assemblies from Molio Nybyggeri – Bygningsdele by: ·       moving Molio operations from one assembly to another ·       exchanging Molio operations of an assembly with other operations from Molio Nybyggeri – Fagdele ·       adjust wages of Molio Prisdatabaser by geography Setting up the integration between Revit and Sigma, type coding to both Molio Prisdatabaser as well as your own Sigma library Per Tais Nielsen, Sigma Estimates Room 3.0.25 – Auditorium The presentation is in English

Friday, April 5th

08.30 Opening speech by Hans Ulrik Møller, EUC Nord
10.00 Ajour Demonstration af Ajour´s nye IFC/BIM-viewer samt AjourObjects som er et Content Management System til Revit. Demonstrationen afsluttes med en præsentation af resten af Ajour platformen. Thomas Holm og Claus Ryom, Ajour Room 3.0.25 – Auditorium Oplægget er på dansk / The presentation is in Danish
12.00 Submission Digital submission of offers to the client’s project web – iBinder
12.30 Presentation of projects for the three judging committees A, B and C Sub-competition A – Room 3.0.25 – Auditorium Sub-competition B – Room 3.1.15 / 3.1.16 (rooms are added together) Sub-competition C – Room 3.1.14
14.00 Voting Assessment by the jury
14.10 Flashback Looking back on the three days Flemming Grangaard, Dansk Byggeri Room 3.0.25 – Auditorium Oplægget er på dansk / The presentation is in Danish
14.30 Awarding winners and prize for collaboration in the three sub-competitions A, B and C Room 3.0.25 – Auditorium
15.00 Topping-out ceremony Area 2.1.12 – The Friday bar