De Digitale Dage 2020

Casen 2020

Casen 2020 er Fjordhuset, som er er ca. 600 m2 stort multihus ved Limfjorden, på adressen Stigsborg Brygge 7, 9400 Nørresundby. Der er tale om et nybygggeri på en byggegrund på 6.450 m2 (byggefelt er markeret med orange stiplet linjer)

Det er hensigten, at Fjordhuset skal være et lokalt mødested, hvor beboerne fra området mødes med hinanden og med borgerne fra andre dele af byen. Fjordhuset skal på den måde være med til at samle aktiviteterne i den nye bydel, Stigsborg.

Byggeplads etableres på området markeret til parkering, hvilket medfører forskellige problemstillinger de studerende skal løse ift. indretning og logistik på byggepladsen.

Projektet udbydes i totalentreprise som projektkonkurrence på baggrund af skitseforslag bestående af Revit-model samt nærmere specificeret udbudsbetingelser.

  • Adgang til grunden sker via Stigsborg Brygge
  • Forslagets rumdisponering skal tage udgangspunkt i det udleverede skitseforslag, og forslagets to forsamlingslokaler skal kunne anvendes både med og uden møblering (multifunktion).
  • Antal max personer/rum fremgår af møbleringen i det udleverede skitseforslag.
  • Fjordhuset skal være egnet for kørestolsbrugere.
  • Indeklima og Energi skal være iht. BR18.
  • Den økonomiske ramme (excl. køb af grund) er max 12 millioner kr. for nøglefærdigt byggeri.
  • Fjordhuset, udleveret skitseforslag, facade mod syd.