De Digitale Dage 2022

Program

Casen 2022

Casen 2021 er et beboerhus for Himmerland Boligforening. Beboerhuset er på i alt ca. 800 m2, beliggende i den nye bydel Stigsborg Brygge i Nørresundby.

Beboerhuset er i tre etager, hvor stueetagen samt 1. sal indrettes med multirum med tekøkken og toiletfaciliteter. 2. sal indrettes som et beboerhotel med i alt 4 beboerværelser.

Det er hensigten, at Beboerhuset skal være et lokalt mødested, hvor beboerne fra området mødes med hinanden og med borgerne fra andre dele af byen. Beboerhuset skal på den måde være med til at samle aktiviteterne i den nye bydel.

Projektet udbydes i totalentreprise som projektkonkurrence på baggrund af skitseforslag bestående af en Revit-model samt nærmere specificerede udbudsbetingelser.

I projektkonkurrencen deltager i alt 14 teams, som opfordres til at afgive det økonomiske mest fordelagtige tilbud i henhold til følgende underkriterier:

A) BIM-baserede analyser

B) BIM-modeller

C) Præsentation af løsning og proces

Hvert Team består af en række fagligheder herunder Projektleder, BIM Manager, Arkitekt, Ingeniør KON, Ingeniør MEP, Entreprenør, VVS Installatører samt Financial Controllere. I hvert Team er der ca. 18 studerende samt to erhvervslivsrepræsentanter fra entreprenør og rådgiverbranchen.

Under dagene kommer de studerende og erhvervslivet bl.a. til at arbejde med indeklima, statiske principper, energi, bæredygtighed, sikkerhed, tilgængelighed, tidsplan, økonomi, byggepladsindretning, Building information management (BIM).