Sådan behandler vi dine persondata om dig i De Digitale Dage 2023

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Professionshøjskolen UCN er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Institutionens:

Navn:                                              Professionshøjskolen UCN

Adresse:                                         Sofiendalsvej 60

Postnummer og by:                     9200 Aalborg SV

CVR-nr.:                                          30843126

Telefon:                                         +45 72 69 80 00

Mail:                                                campus-sd@ucn.dk

 

Din kontaktperson:

Navn:                                           Søren Bülow Nissen

Arbejdsmail:                                sbn@ucn.dk

Arbejdstelefon:                          +45 72 69 15 28

2.      Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Nanna Geraldine Victoria Eliasen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail:                                     ngve@ucn.dk

Telefon:                                    +45 72 69 08 94

Brev:                                          Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

3.      Formålene, retsgrundlaget og kategorierne af dine personoplysninger

Der er to formål.

For det første er anvendelse af dine personoplysninger til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse af De Digitale Dage 2023.

For det andet er anvendelse af video, fotos og interviews til brug for udbredelse af De Digitale Dage til offentligheden. Mht. video og fotos er der udelukkende tale om situationsbilleder, og mht. interviews er det kun i de tilfælde, hvor du har givet samtykke hertil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningen GDPR artikel 6 litra e ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse”.

Dine personoplysninger, som vi vil gøre brug af, er følgende :

navn, uddannelsesretning, email, gruppe- og teamdannelse under De Digitale Dage.

4.      Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til øvrige deltagere under De Digitale Dage.

Grundejernes Investeringsfond (som støtter De Digitale Dage) modtager videooptagelser, fotos og interviews i redigeret format og kan frit gøre produkterne frit tilgængelig for hele byggebranchen.

5.      Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har navn, uddannelsesretning og email fra din uddannelsesinstitution.

Din gruppe- og teaminddeling er et led i De Digitale Dage.

6.      Tidshorisont for opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil 6 måneder efter De Digitale Dage 2023.

7.      Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Din ret til

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har ret til at klage til os og du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.