Program

Onsdag d. 22. marts

08.30Velkomst,
v/ Søren Bülow Nissen, Professionshøjskolen UCN

Åbningstale
v/ René Martin Larsen, Adm. direktør, BK NORD A/S
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJmNTA4MjEtODkwNy00YmM0LTk0ZmItNGJmNzI1YmQ4MWE2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
10.00 – 11.00LCA i praksis
-hvad betyder det for den udførende del af byggebranchen
v/ Dorte Hovaldt, Arkitektfirmaet Hovaldt og Christoffer Aaby, A. Enggaard AS

Introduktion til LCA.
Kort gennemgang af krav og status omkring LCA.
Oplæg og projektgennemgang.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5ZGQ0NDEtMmVmNC00N2U0LWJlOGItNWFlNjY3MDFkZDBl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
13:15-14:00Kom og bliv klogere på det nye værktøj, LCAcollect.
v/ Jeanette Thode Sørensen og Mads Harbo, COWI

LCAcollect er et digitalt værktøj, der oprindeligt er udviklet af COWI og Arkitema og nu udbydes af Molio.
LCAcollect gør det nemmere at indsamle ensartet LCA-data for byggematerialer og gør det dermed muligt at dokumentere hele byggeriets klimaaftryk.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE3MDYzYTAtZWJmMy00Y2UwLWI4ZDEtMzQ3M2NiM2QxZGQ0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Torsdag d. 23. marts

08.30Åbningstale,
v/ Jonas Ernst Søndergaard, Innovation Manager, We Build Denmark
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAyOTc3YmEtNjNhMS00Yjk3LTk2NmMtNzQ4NmExYzA2YjQz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
10.00 – 11.00Digital og Innovativ Bæredygtighed  
v/ Martin Romby, CTO & Co-founder, GAIUP

Vi ved, at det er i de tidlige faser, de rigtige beslutninger skal tages, og derfor understøtter de innovative løsninger beslutningsprocessen med validerede data, så projektets aktører er i stand til at tage velinformerede beslutninger. Ligeledes er der, i takt med øget krav og faldende co2-grænseværdier, et stigende behov for kontinuerlig indsigt i projekters klimamæssige performance. Adgang til data og indsigt skal gøres tilgængelig for alle byggeriets partere, således at de bæredygtige design- og materialevalg gøres til en integreret del i projektet. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNlYTZjYjQtYzJkYS00ZTQxLTlmM2MtNDA5MTk5ZjQ5NDBm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
13.00 – 14.00Klimakrav, dokumentation og CO2-kørselsregnskab
v/ Pernille Olesen, Bygma Region Nord og Midt

Med udgangspunkt i klimakravene i bygningsreglementet og ved bæredygtigt byggeri, vil der være fokus på byggematerialernes andel i livscyklusvurderingen (LCA), miljøvaredeklarationer (EPD’er), og den digitale platform Bygma ProffDok, som blandt andet samler dokumentation og CO2-kørselsregnskab til den konkrete byggesag, som hjælp til at imødekomme klimakravene nu og i fremtiden.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJjNTY0ZmUtMTI4ZC00NDBiLWE0ZGMtMTQzZDljZWRjYzFh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Fredag d. 24. marts

08.30Åbningstale
v/ Bjørn Christensen, Salgsdirektør, Ambercon
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM3ODUyODAtMzIxMC00MDI4LWI3MjAtMDJkZGVjMzUxNDRi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
10.00 – 11.00Bæredygtighed i praksis
v/ Bjørn Christensen og Søren Larsen, Ambercon

Bæredygtighed er mere end blot tørre facts om GWP, EPD og LCA’er. Bæredygtighed handler om mennesker, æstetik og kvalitet. I Ambercon arbejder vi konstant med at udvikle og forbedre os gennem et holistisk syn på vores rolle i byggebranchen og ikke mindst det samfund, vi alle er en del af. I dette foredrag vil du få et mangfoldigt indblik i en moderne virksomheds arbejde med bæredygtighed og hvorfor bæredygtighed er mere end tørre facts.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEzOWNkNGEtYzk5MS00MzZmLTk3YTEtMjQyMWQ1OGNjMGFi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2C%22Oid%22%3A%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
14.00Aflevering

Fredag d. 31. marts

09.00Velkomst,
Projektpræsentation for dommerkomitéer
Delkonkurrence A                     Lokale 3.1.10, UCN
Delkonkurrence B                     Lokale 3.0.25, Auditorium, UCN
Delkonkurrence C                     Lokale 3.0.25, Auditorium, UCN
10.30Votering
Evaluering
v/ dommerkomitéer
10.45Flashback
Et tilbageblik på De Digitale Dage 2023
v/ Flemming Grangaard, DI Dansk Byggeri
Lokale 3.0.25, Auditorium, UCN
11.00Prisuddeling
Vindere af delkonkurrence A, B og C kåres
Samarbejdspris uddeles
Lokale 3.0.25, Auditorium, UCN

Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere digitale redskaber

I år bliver det 14. gang De Digitale Dage afholdes, som et samarbejde imellem UCN, Aalborg Universitet og EUC Nord. Selvom arrangementet handler om digitalt samarbejde, afprøvning af nye digitale teknologier og kommunikationsformer, konkurrerer de studerende også om at lave det bedst mulige projekt, hvilket ud fra specifikke digitale tildelingskriterier bedømmes af en jury en uge efter arrangements afslutning.

Alle er velkomne til overvære åbningstaler og præsentationer fra forskellige erhvervslivsrepræsentanter ved at følge de links der findes under fanen Program. Deltagelse i arrangementet kan desuden lade sig at gøre ved at kontakte Søren Nissen fra UCN, på telefon: 72 69 15 28 eller mail: sbn@ucn.dk

UCN logo - PNG.png
223118_aau
euc

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2023 sker i samarbejde med COWI  & DI Byggeri   

DI Byggeri Positiv_1200x630
224804_1024px-cowi_a-s_logo-1024

De Digitale Dage er støttet af:

WBD_Blue_Green_RGB
KF
DI Byggeri Positiv_1200x630