Program

Onsdag d. 6. April

08.30Velkomst,
v/ Søren Bülow Nissen, UCN

Åbningstale
v/ Lars Pico, Institut for Byggeri, By og Miljø, AAU
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThkMDIzM2MtY2M3Mi00YWFmLTliMWEtMzUwZDYwZDljMmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
10.00 – 11.00Digitalisering helt ud på byggepladsen
v/ Erik Stender Hornstrup og Carl Johan Christensen, Per Aarsleff A/S

Hvordan skaber digitale 3D modeller værdi hos Per Aarsleff, både for byggeledelsen og helt ud til håndværkeren på pladsen.
Ved at koordinere med vores leverandører i en fælles dynamisk 3D model sikre vi en bedre bygbarhed ved at få lokaliseret og løst udfordringer før de dukker op ude på pladsen. Og ved at få indkodet strukturerede informationer i modellerne skabes der bedre gennemsigtighed og overblik i projekterne.
Med implementering af ’BIM-kiosk’, automatiske totalstationer og 3D scanning, giver Per Aarsleff håndværkerne på pladsen de rigtige værktøjer til at bygge efter 3D modellen, til gevinst både for håndværkerne, og for projekter.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhhMjNjY2QtN2EwZC00MWY0LWEwMTQtNThiNWNlMzU1NmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
14.00 – 15.00Fra BIM til færdige bæredygtighedskalkulationer med AjourCollab
v/ Michael Schwartz, Ajour System a/s

Ajour System præsenterer resultaterne af innovationsarbejdet, som er udført i samarbejde med AAU/Build, UCL og en række brancheaktører.
Arbejdet har haft til formål at afdække håndteringen af dokumentationskrav og håndtering af bæredygtigheds parametre i BIM-modellen og resulterede i en integration mellem AjourCollab og LCAbyg, med en enkel og effektiv vej fra BIM-modellen til færdig bæredygtighedskalkulation.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkzODk3MWItMDRlNS00NTU5LTllOWEtNTMzYTNmM2FkMzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Torsdag d. 7. April

08.30Åbningstale,
v/ Rasmus Hjorth, Himmerland Boligforening
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExM2IzYjUtYWE0YS00YjJhLWIwY2QtNDI3NDk0NjQ2NGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
10.00 – 11.00VR i byggepraksis
v/ Amalie A. Teglborg Kramp, Per Aarsleff

Ved Per Aarsleff A/S gøres der brug af Virtual Reality på mange af de større byggesager.
I oplægget vil Amalie Kramp (VDC-koordinator ved Aarsleff), gennemgå, hvordan VR skaber værdi gennem alle byggeriets faser, lige fra den spæde start i tilbud og hele vejen frem til udførelse, ja endda somme tider endnu længere…
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan VR kan bruges i byggeriet, derfor vil oplægget sætte fokus på nye muligheder inden VR, de forskellige VR-programmer på markedet, og hvor de hver især kommer særligt til deres ret.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1ZmZkYzctYjAxMy00MmY3LWFiNWYtMjUxY2UxYjg2MjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
14.00 – 15.00Teknikentreprenørens brugen af digitale modeller og værktøjer
v/ Bettina Hahn Andersen, Bravida Danmark A/S

Her vil jeg komme ind på Bravida Danmark’s brug af digitale modeller og værktøjer – hovedsageligt i faserne tilbud og udførsel/aflevering.
Hvad vi ser som værende de store udfordringer ift. de modeller, som vi modtager fra Rådgiverne. Hvad vi ser af muligheder ift. tidligere involvering i projekterne, herunder projekteringsfasen.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDMyMjMtZTY2NC00MzM5LTg5OTktYjdmZjg1ZDJiYTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Fredag d. 8. april

08.30Åbningstale
v/ Kenneth Højbjerg, AFRY
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMGE4ZGUtZjYxYy00NTIwLThlNTktMmIwNGFmOTVkZmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
10.00 – 11.00How COWI use digitalization in everyday life
v/ Simon Fiele, COWI

Digitalization is something we all use on daily basis, but many think it’s only can be used on big projects where the budget is big and the time schedule is long. This presentation will show three digital solutions which are used in COWI’s everyday life. First I will show how with some simple tools it’s possible to do major task in a fast way. Second how easy quantities can be extract in a structured way and easy to verify afterword. Third how to group clashes automatically directly from some parameter created in the model.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFhNDRjNDQtMzg1My00MmZjLTk3YzAtM2ViMjQ5Yzk5MTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6338997-214a-4f92-ba75-0397f10a84cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ff446e-28e3-414e-ab27-7621dae60194%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
14.00Aflevering

Fredag d. 22. april

09.00Velkomst,
Projektpræsentation for de tre bedømmelsesudvalg
Delkonkurrence A                     Afholdes på AAU, i Auditorium 1, Badehusvej 9
Delkonkurrence B                     Afholdes på AAU, i Auditorium 2, Badehusvej 9
Delkonkurrence C                     Afholdes på AAU, i Auditorium 3, Badehusvej 9
10.30Votering
Evaluering foretages af bedømmelsesudvalg.
10.45Flashback – AAU, Auditorium 7, Badehusvej 13
Et tilbageblik på De Digitale Dage 2022
v/ Flemming Grangaard, DI Dansk Byggeri
11.00Prisuddeling – AAU, Auditorium 7, Badehusvej 13
I hver af de tre delkonkurrencer, A, B og C er der priser.
Vindere af delkonkurrencen
Samarbejdspris

Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere digitale redskaber

I år bliver det 13. gang De Digitale Dage afholdes, som et samarbejde imellem UCN, Aalborg Universitet og EUC Nord. Selvom arrangementet handler om digitalt samarbejde, afprøvning af nye digitale teknologier og kommunikationsformer, konkurrerer de studerende også om at lave det bedst mulige projekt, hvilket ud fra specifikke digitale tildelingskriterier bedømmes af en jury to uger efter arrangements afslutning.

Alle er velkomne til overvære åbningstaler og præsentationer fra forskellige erhvervslivsrepræsentanter ved at følge de links der findes under fanen Program. Deltagelse i arrangementet kan desuden lade sig at gøre ved at kontakte Søren Nissen fra UCN, på telefon: 72 69 15 28 eller mail: sbn@ucn.dk

UCN logo - PNG.png
223118_aau
euc

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2022 sker i samarbejde med COWI  & DI Byggeri   

DI Byggeri Positiv_1200x630
224804_1024px-cowi_a-s_logo-1024

De Digitale Dage er støttet af:

KF
DI Byggeri Positiv_1200x630