Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere de digitale redskaber

I år er De Digitale Dage delt i to sideløbende spor – ét spor for industrien og ét spor for byggeriet. Industri-sporet sætter fokus på Industri 4.0, den fjerde industrielle revolution, som især er kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Byggeri-sporet er som vi kender De Digitale Dage fra tidligere år, og her vil vi igen i år udfordre 3D-teknologien ved hjælp af nye digitale værktøjer, og vi vil sætte fokus på begrebet Build 4.0, som er byggeriets svar på Industri 4.0. Build 4.0 handler bl.a. om anvendelse af ny form for innovation, teknologi og digitalisering i byggebranchen.

De Digitale Dage på UCN er et langsigtet samarbejde mellem University College Nordjylland, Aalborg Universitet og EUC Nord der sigter på at samle nordjysk byggeri om videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri – blandt andet gennem De Digitale Dage som et årligt tilbagevendende arrangement.

UCN logo - PNG.png             223118_aau          euc

 

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2018 sker i tæt samarbejde med ingeniørfirmaet Frandsen & Søndergaard samt Dansk Byggeri.

        Frandsen-og-Søndergaard-LOGO-RGB               dansk-byggeri-logo_avis

 

Endvidere deltager følgende virksomheder i Team-samarbejdet med de studerende :

Færch & Co. Logo_beskåret              DBB-Logo       MTH_logo_hori_100mm_cmyk_blue

Sweco   Richardt Thomsen   logo ak83

CF Møller            cowi

 

Faglig sparring og support

De Digitale Dage får i år faglig sparring og support fra NTI CADcenter, Exigo og Sigma Estimates.

NTI_primært_ny          Exigo          sigma-logo