UCN har på baggrund af den seneste dages drastiske udvikling i situationen omkring Corona-virus (Covid-19) herunder også de stærke opfordringer fra myndighederne besluttet os for i sidste øjeblik at aflyse De Digitale Dage, som ellers skulle begynde i morgen.

Vi har fået mange bekymrede henvendelser og er sikre på, at beslutningen er den rigtige under de givne omstændigheder.

Vi er meget kede af at måtte aflyse dette arrangement – ikke mindst set i lyset af, at det i år så ud til at skulle slå alle rekorder med deltagelse fra studerende og erhvervslivet.

Vi vil snarest – når situationen er normaliseret – vurdere situationen og træffe beslutning om, hvorvidt der skal holdes De Digitale Dage senere i 2020 eller først i 2021.

Under alle omstændigheder takker vi jer for jeres store interesse og velvilje og beklager eventuelle gener, som aflysningen måtte påføre jer.

Vi håber på fortsat god opbakning fra jer til kommende Digitale Dage.

/Styregruppen for De Digitale Dage 2020

 

 

Målet med De Digitale Dage er at samle alle byggeriets parter om at afprøve og præsentere de digitale redskaber

I år bliver det 11. gang De Digitale Dage afholdes, som et samarbejde imellem UCN, Aalborg Universitet og EUC Nord. Selvom arrangementet handler om digitalt samarbejde, afprøvning af nye digitale teknologier og kommunikationsformer, konkurrerer de studerende også om at lave det bedst mulige projekt, hvilket ud fra specifikke digitale tildelingskriterier bedømmes af en jury på den sidste dag af arrangementet.

De Digitale Dage afholdes for at simulere virkeligheden for de studerende, og give mulighed for at lave fejl, skabe ny viden, udvide deres netværk og samarbejde tværfagligt med både studerende og erhvervslivsrepræsentanter. Derved er intentionen at de studerende bliver bedre klædt på til virkeligheden, mens erhvervslivet, der deltager, får mulighed for at se og sætte præg på fremtidens håndværkere, bygningskonstruktører, ingeniører, teknologier mv.

Alle er velkomne til at kigge forbi, overvære præsentationer fra forskellige erhvervslivsrepræsentanter, netværke og deltage i udvindingen af ny viden og samarbejdsformer.

UCN logo - PNG.png             223118_aau          euc

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af De Digitale Dage 2020 sker igen i tæt samarbejde med ingeniørfirmaet Frandsen & Søndergaard samt Dansk Byggeri.

        Frandsen-og-Søndergaard-LOGO-RGB               dansk-byggeri-logo_avis

De Digitale Dage er støttet af:

GI_Logo_cmyk_navnetræk_pos